ÜRO

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on praeguseks 192 riiki ühendav ülemaailmne organisatsioon, mille laia tegevusvaldkonda kuuluvad nii rahu- ja julgeoleku-, arengu- kui ka inimõigusküsimused. ÜRO tegevuse alguskuupäevaks võib lugeda 24. oktoobrit 1945, mil jõustus ÜRO põhikiri.

ÜRO ametlikeks keelteks said inglise, prantsuse, vene, hiina ja hispaania keel; hiljem lisandus neile araabia keel. Eesti liitus ÜROga 17. oktoobril 1991.

ÜRO eesmärgid vastavalt organisatsiooni põhikirjale:

 • rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamine;
 • riikidevaheliste sõbralike suhete arendamine;
 • rahvusvahelise koostöö saavutamine rahvusvaheliste majandus-, sotsiaal-, kultuurilisteja humanitaarprobleemide lahendamisel ning inimõiguste järgimise edendamine maailmas.

Põhimõtted, millest ÜRO oma tegevuses lähtub:

 • kõik ÜRO liikmesriigid on võrdsed;
 • liikmesriigid järgivad endale põhikirjas võetud kohustusi;
 • liikmesriigid lahendavad rahvusvahelised vaidlusküsimused rahumeelsete vahenditega;
 • liikmesriigid hoiduvad jõuga ähvardamisest või jõu kasutamisest teiste riikide territoriaalse terviklikkuse või poliitilise iseseisvuse vastu;
 • liikmesriigid abistavad ÜROd tema põhikirjast lähtuvas tegevuses;
 • ÜRO tagab, et organisatsiooni mitte kuuluvad riigid järgivad loetletud põhimõtteid niivõrd, kui see osutub vajalikuks rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamiseks;
 • ÜRO ei tohi sekkuda riikide pädevusse kuuluvatesse küsimustesse, välja arvatud ÜRO põhikirja artikli 7 raames vastu võetud meetmete puhul.

ÜRO’l on 6 põhiorganit: PeaassambleeJulgeolekunõukoguMajandus- ja SotsiaalnõukoguHooldusnõukoguRahvusvaheline Kohus ja Sekretariaat. Neile lisanduvad eriagentuuridfondid ja programmid (nn ‘ÜRO organisatsioonide perekond’), ÜRO eriagentuuride hulka kuuluvad näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ja ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO). ÜRO fondidest ja programmidest võib nimetada ÜRO Lastefondi (UNICEF) ja ÜRO Arenguprogrammi (UNDP).

Rohkem infot ÜRO kohta: http://www.un.org

Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: