ÜRO simulatsioon

ÜRO simulatsioon 6-8 mai.2011

Koolid lahendavad globaalseid probleeme ÜRO simulatsioonil Tartus

6.–8. mail kogunevad 13 kooli õpilasdelegatsioonid Tartu Raatuse gümnaasiumis, kus toimub ÜRO simulatsioon rohkem kui 70 osalejaga. ÜRO simulatsioon on rollimäng, kus õpilased esindavad erinevate riikide seisukohti ÜRO peaassambleel.

Simulatsiooni teemaks on aastatuhande arengueesmärgid. Täpsemalt naiste kaitsmine, eriti sõjaolukordades ning HIV/AIDSi leviku peatamine maailmas. Läbi rollimängu arendavad noored arutlemis- , esinemis- ja meeskonnatöö oskust ning püüavad leida realistlikke ning toimivaidlahendusi maailma probleemidele, et saavutada kokkulepitud arengueesmärgid aastaks 2015.

Kokku on simulatsioonil esindatud 24 riigi delegatsioonid – Nigeeriast Taanini ja USAst Haitini. Eeltööna on õpilased osalenud väiksematel koolisisestel simulatsioonidel, väitluskoolitustel ning tutvunud teemadega interneti ja filmide vahendusel. Samuti on toimunud kohtumised diplomaatidega nendest riikidest, keda õpilased simulatsioonil esindavad.

ÜRO simulatsioon on Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku üks ühistegevustest käesoleval aastal. Üleilmne UNESCO ühendkoolide võrgustik alustas oma tegevust juba aastal 1953 ning tänaseks kuulub võrgustikku rohkem kui 8500 haridusasutust 176 riigist. Võrgustik töötab tänu pühendunud õpetajatele, kes soovivad oma õpilastele anda lisaharidust ja avardada nende maailmavaadet. Eestis võrgustikus on sellel õppeaastal 23 kooli.

ÜRO simulatsiooni korraldavad UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon ja MTÜ Mondo Maailmahariduse keskus koostöös Eesti ÜRO Assotsiatsiooni, Tartu Raatuse gümnaasiumi, Eesti Välispoliitika Instituudi ning MTÜga Tegusad Eesti Noored.

Rohkem infot simulatsiooni kohta: http://www.unesco.ee/simulatsioon/

Lisainfo:

Johanna Helin
UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon
UNESCO ühendkoolide võrgustiku koordinaator
e-post jonnahelin@gmail.com
tel 53490814

ÜRO simulatsiooni koolitus Tallinnas

Kallid simulatsioonil osalejad!

ÜRO Milleeniumi arengueesmärke tutvustava simulatsiooni koolitus toimub 8.aprill 2011 Tallinna 37. keskkoolis (Vilde tee 69).

Koolituse ajakava on järgmine:

11:00-11:30 loeng 1 (HIV/AIDS)
11:45-12:15 loeng 2 (naised konfliktides: Kongo DV)
12:15-12:45 lõuna
13:00-15:30 väitluskoolitus
15:30-16:00 loeng 3 (malaaria)
16:15-16:45 loeng 4 (võrdne algharidus: tüdrukud)
17:00-18:15 mock-session (sessioon, kus mängitakse kogenud simulatsioonikorraldaja Aya Ibrahimi käe all läbi simulatsiooni reeglid)

Täname siinkohal meie lektoreid: Helen Kaljuläte,Maari Ross,Irita Raismaa, Sirle Blumberg ning Aya Ibrahim; samuti koolitajaid Eesti Väitlusseltsist ning Tallinna 37. keskkooli ruumide kasutuse võimalikkuse eest.

Lisaks tahaksime veel tänada meie suurepärast toetajat OÜ Jungent.

Kohtumiseni reedel,

Kadi Neemre ja Aliine Lotman

*Simulatsioon toimub koostöös ÜRO Eesti Assotsiatsiooni, Maailmahariduskeskuse ning UNESCO Ühendkoolide võrgustikuga.

ÜRO simulatsioon

MIS ON ÜRO SIMULATSIOON?

 ÜRO simulatsioon on rollimäng, mille käigus mängitakse läbi üks ÜROPeaassamblee (või mõne muu organi – nt Julgeolekunõukogu) istung. Iga simulatsioonil osaleja esindab istungil talle antud ÜRO liikmesriiki, tutvudes eelnevalt tolle riigi seisukohtadega ning arusaamadega antud teemast. Simulatsiooni eesmärgiks on tundma õppida ÜRO toimist ning ÜRO organite sisest otsustusprotsessi. Sarnaseid simulatsioone korraldatakse ka näiteks Euroopa Parlamendi või Riigikogu töö läbi mängimiseks.

Enne simulatsiooni algust loositakse kõikidele osalejatele korraldajate poolt ÜRO liikmesriik, mida nad simulatsiooni käigus esindavad. Esindatava riigi iseloompeab väljenduma nii simulatsiooni käigus esitletavates ideedessuhtlusviisiskui ka riietuses. (Riietuse kohta lähemalt loe peatükist ‘Etikett’). Iga riigi delegatsioon koosneb 2-3 inimesest. Iga delegatsioon osaleb ühe komitee töös.

Komitee on foorum, milles arutletakse määratud teemade üle ningvalmistutakse ette Peaassambleel arutlemiseks. Kõik komiteedes läbi arutletavad teemad esitletakse hiljem Peaassambleel. Peaassamblee aruteludest võtavad osa kõik simulatsioonis kaasa löövad delegatsioonid.

ÜRO simulatsioone on väga erinevaid – alates rahvusvahelistest ÜRO Assotsiatsioonide korraldavatest simulatsioonidest, mis kestavad tavaliselt mitu päeva, kuni klassiruumides toimuvate lühisessioonideni. Kõikidel simulatsioonidel on aga eesmärgiks anda edasi võimalikult tõepärane ÜRO-kogemus, kus osalejad püsivad terve sessiooni pikkuses oma rollis ning tegutsevad etteantud raamistikus, püüdes leida siiraid ning võimalikult elluviidavaid lahendusi mõnele päevapoliitilisele probleemile, mis ohustab julgeolekut, stabiilsust või ülemaailmset inimõiguste täitmist.

UNESCO ühendkoolide võrgustikuMaaimahariduse keskuse ning Eesti ÜRO Assotsiatsiooni koostöös sündivas simulatsioonil, mille ettevalmistamiseks käesolev käsiraamat on mõeldud, on peateemaks aastatuhande arengueesmärgid. Simulatsiooni käigus üritatakse leida võimalikult realistlikke ning elluviidavaid lahendusi, mis tagaksid erinevate arengueesmärkideelluviimise aastaks 2015. Simulatsioon toimub kahes järgus: esimene osa toimub osalevates koolides ning teine osa toimub osalevate koolide esindajate kokkusaamisel üleriikliku näidisistungi raames. Koolisisene simulatsioon on n-ö peaproov enne suurt, üleriikliku istungit. Üleriiklik istung toimub eesti keeles, koolisisene istung toimub vastavalt kooli enda soovile kas eesti, vene, inglise või mõnes muus keeles, milles kõik osalejad suhelda oskavad.

Hei aktiivne noor / kooliõpetaja!

Sinu ekraanil on ÜRO simulatsiooni juhiseid. Loodetavasti aitavad need Sul paremini aru saada simulatsiooni toimimisest ning eesmärkidest. Kuigi alguses võivad reeglid ja käitumisnormid peas natuke sassi minna ja segadust tekitada, on asi tegelikult palju lihtsam kui alguses tundub. Kui mõni asi jääb ikkagi segaseks, ära kõhkle Eesti ÜRO Assotsiatsiooni esindajatega ühendust võtta ja abi küsida.

Loodame, et õpid läbi ÜRO simulatsiooni väga palju juurde. Kuna selle simulatsiooni teemaks on aastatuhande eesmärgid, saad loodetavasti juurde palju uusi teadmisi arengukoostöö ning vaesemate riikide probleemide kohta. Kindlasti annab simulatsioon Sulle juurde ühe ägeda elukogemuse, mis aitab Sul paremini aru saada nii ÜRO toimimisest kui ka sellest, mis ühe või teise riigi välispoliitikat just selliseks kujundab. ÜRO simulatsioon annab Sulle võimaluse tunda ennast tõelise tipp-poliitikuna, koos sellega kaasnevate rõõmude, murede, etiketi ning vestluskunstiga. Simulatsioonil saadav väitlemise ning kõnepidamise kogemus tuleb Sulle kindlasti kasuks ka edaspidi. Kuna nii Eesti ÜRO Assotsiatsiooni kui paljude osalevate koolide jaoks on see esimene ÜRO simulatsioon, oleme simulatsiooni sisu veidi lihtsustanud.

Lisaks harivale poolele on simulatsioon ka kindlasti väga lõbus – millal muul ajal on Sul võimalus istuda ühes ruumis Eesti keskkoolinoorte seast valitud teravaimate pliiatsitega, mängida tipp-poliitikut ning arutleda maailmamuutvatel teemadel? 🙂

Loodame, et naudid ÜRO simulatsiooni täiel rinnal ning õpid palju juurde!

Eesti ÜRO Assotsiatsiooni esindajad,

Kadi Neemre

Aliine Lotman

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s